Vấn đề tranh luận về ghế ngồi của hdv khi phuc vụ

1042 xem

Có 1 số a e tự tin rằng nếu đi tour cty k sắp cho ghế đầu trên xe thì hdv đó sẽ k đi tour và nếu đi thì ghế đầu phải la của hdv đó

Các hdv đó nói đúng vì đó la lợi ích của hdv để có thể phục vụ đc chương trình đc giao …
Nhưng a e cũng la hdv các vùng miền chắc cũng hiểu 2 chữ Du Lịch nó muôn màu muôn vẽ thế nào
Các cty có đồng ý cho hdv không ?
Các vị khách có chác chắn rằng hiểu đc điều đó k
Hay chỉ la qua loa đc vài tour rồi cũng đâu vào đấy …
Và vấn đề đó lại xãy ra tranh cãi ở các a e hdv rồi hẹn hò gãi ngứa j đó..la 1 khối là 1 thằng làm nghề phục vụ có cầm thiết phải thể hiện cá tính như vậy k…riết clb hdv k c