Tuyến Phuket du lịch đảo Phi Phi vừa mới gần đây xuất hiện cảnh sát giả

609 xem

Tuyến Phuket du lịch đảo Phi Phi vừa mới gần đây xuất hiện cảnh sát giả… vì biết rằng các hướng dẫn viên Việt Nam / China / …  sợ Cảnh sát Thái.
Nhiều bạn tourleader đã cảnh báo điều này, nên các bạn hành nghề phải hết sức cẩn thận…

Trước khi bị kiểm tra, các bạn nhớ xem thẻ của các anh cảnh sát đó nhé

Tags