Top 5 nổi đau của con người

698 xem

Đau về thể xác hay tinh thần cũng là đau, sau đây là thống kê thứ tự 5 nổi đau thường gặp ở con người:

  1. Đau vì thể xác (rách da thịt, chảy máu, gãy xương)
  2. Đau vì đói (không có thức ăn)
  3. Đau vì xúc phạm tôn giáo
  4. Đau vì làm ăn thất bại.
  5. Đau vì tình cảm / tình yêu / cảm xúc: gia đình anh chị em – bạn bè.

Châm ngôn có câu: “Cái đói lớn hơn cái tội” –  “đói” là thể xác, “tội” là tinh thần, cái đau nào cũng là đau nhưng hay ở chổ bạn vượt qua chúng như thế nào để không gây (di truyền) nổi đau đó cho người khác.

Ví dụ 1: Hành động 1 tên cướp, đánh người cướp tiền, để cứu đói của tên cướp… đó là “cái đói lớn hơn cái tội”; nhưng giảm bớt nổi đau về cái đói của tên cướp nhưng gây ra nổi đau mất tiền của người bị cướp… là một dây truyền đạo lý mà khi đói quên mất sẽ như thế nào!

Ví dụ 2: ở một gia đình, anh chị em ‘tranh luận‘ như chó với mèo, để hơn thua về cách hành xử … trong khi cuộc sống ‘đói’ và kiếm tiền, kiếm miếng ăn của họ thật là tệ hại. Kết quả là, đảo lộn thứ tự cảm xúc (5) và công việc kiếm tiền (4) nhóm người này thường không thành công.  Vậy đói và tranh luận bạn chọn cái nào?

Những nổi đau tào lao bạn thường gặp là gì ?

Linkxanh