Top 5 khuyết điểm khi sử dụng tên miền VN

355 xem

Tên miền VN chỉ có 1 cái lợi duy nhất là định danh SEO thuận lợi hơn ~ 5% , còn lại nó có 5 khuyết điểm rất bực mình:

  1. Thông tin chủ thể không bảo mật
  2. Dính nhiều quy định ràng buộc
  3. Chuyển nhượng nhiều thủ tục rắc rối
  4. Không áp dụng quyền thừa kế
  5. Phí chuyển nhượng cảm tính và quá cao (Khoảng trên 1.5tr)