Tổng Công Ty Công Nghiệp Tàu Thủy Bạch Đằng

717 xem

Nhà Máy Đóng Tàu Bạch Đằng (Nay đổi tên Tổng Công Ty Công Nghiệp Tàu Thủy Bạch Đằng) – đơn vị đầu đàn của ngành đóng tàu Việt Nam.

Hơn 20 năm quay lại mới thấy Di Sản VinaShin để lại quá kinh khủng, gần 10.000 CB-CNV giờ còn lại hơn 100 người. Nghe đồn anh Vượng sẽ đổi đất ở đây để xây Vinhome Bạch Đằng và TCT Công Nghiệp Tàu Thủy Bạch Đằng sẽ rời ra trung tâm thành phố Hải Phòng

st