Mạng Xã Hội 24h | Đăng tin

Tổng Công Ty Công Nghiệp Tàu Thủy Bạch Đằng

441 xem

Nhà Máy Đóng Tàu Bạch Đằng (Nay đổi tên Tổng Công Ty Công Nghiệp Tàu Thủy Bạch Đằng) – đơn vị đầu đàn của ngành đóng tàu Việt Nam.

Hơn 20 năm quay lại mới thấy Di Sản VinaShin để lại quá kinh khủng, gần 10.000 CB-CNV giờ còn lại hơn 100 người. Nghe đồn anh Vượng sẽ đổi đất ở đây để xây Vinhome Bạch Đằng và TCT Công Nghiệp Tàu Thủy Bạch Đằng sẽ rời ra trung tâm thành phố Hải Phòng

st