Tình hình hoạt động website hotel mùa dịch Covid

295 xem

Bộ phận quản trị website sau khi kiểm tra nội dung các bài viết giới thiệu hotel được đăng trên website “hotelvivu.com” thì cho ra kết quả phân tích như sau:

Tình hình hoạt động nhiều hotel đã đóng cửa, và nhiều tên miền website hotel đã huỷ không duy trì hoạt động.

+ Tình hình hotel tại miền nam:

  • Hotel huỷ bỏ website khoảng 35%

+ Tình hình hotel tại Nha Trang:

  • Hotel huỷ bỏ website khoảng 50%, (trong đó có một số tên miền hotel đó vẫn hoạt động nhưng khi truy cập vào là hiện ra toàn tiếng trung).

+ Tình hình website tại Đà Nẵng:

  • Hotel huỷ bỏ website khoảng khoảng hơn 20%.

+ Tình hình website tại các tỉnh phía bắc:

  • Hotel huỷ bỏ website khoảng 5%

Với vai trò một quản trị website nhìn thấy rằng chi phí duy trì website trung bình từ 1 đến 2 triệu đồng mà hotel không duy trì thì thật là đáng tiếc vì Google đánh giá cao tuổi đời hoạt động của website để truy suất từ khoá.

Vậy là, tất cả hotel sẽ cùng khởi nghiệp lại website khi hết Covid???

*website hotelvivu.com là công cụ đăng tin hotel lên Google miễn phí của nhân viên sale.

Linkxanh