Mạng Xã Hội 24h | Đăng tin

thôi miên

Thủ đoạn thôi miên làm cho người đối diện bị mê mẫn làm theo lời nói của người đối diện, đa phần là liên quan đến tiền bạc và trang sức. + Đối tượng…