Web này là dạng blog cá nhân của nhóm nội bộ. Bạn sử dụng là phải tuân thủ theo quy định.

  1. Không up hình sexy, hình kích thước quá lớn hoặc quá mờ
  2. Không chèn link vào bài viết

Chuối xanh