Plus Google chính thức khai tử tháng 4 2019

812 xem

Admin Google chính thức thông báo khai tử ứng dụng Plus Google + bằng cách gửi email các thành viên có sử dụng

Google đã chính thức nhận thấy thất bại về Plus Goole, không thể cạnh tranh lại với twitter và Facebook. Nhìn sâu hơn, Facebook rất lo sợ nếu ngày nào đó G mua lại twitter hoặc Linkedin

Không riêng gì ứng dụng Google Plus mà Yahoo cũng vậy, không thu hút được người dùng, đồng nghĩ phải thay đổi hoặc dẹp đi để khỏi tốn chi phí nuôi cái không hoạt động tốt