Hệ lụy thay đổi từ 11 số sang 10 số của nhà mạng Việt Nam

929 xem

Những ảnh hưởng khi đổi số điện thoại sang 10 số, mà chúng ta cần biết và điều chỉnh:

  1. Số điện thoại 11 số mà trước đây đem sử dụng cài đặt bảo mật cho các dựng dụng cho Zalo, Viber, Email, Facebook, và nhiều ứng dụng khác…
  2. Cập nhật số điện thoại mới lên Card Vist, website, bảng hiệu…
  3. Người rất thân và các phương tiện truyền thông khác

Dựa theo thông báo của nhà mạng thì người dùng sẽ sử dụng song song 2 số (số 11 cũ và 10 số mới) cho đến tháng 6/2019 thì tất cả 11 số cũ sẽ không còn hiệu lực, như vậy trong khoảng thời gian đó là lúc mà chúng ta sẽ tiến hành cập nhật số điện thoại 10 số cho các ứng dụng đang dùng

Xanh Lá