Đi Bar phải đeo khẩu trang, lắc làm sao phê !?

1173 xem

Thí điểm mở cửa lại cuộc sống về đêm của Singapore: Bắt buộc phải đeo mặt nạ khi khiêu vũ và ca hát, dừng uống rượu lúc 10:30 tối.

Nếu các cơ sở bị phát hiện vi phạm các quy tắc tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thí điểm sẽ phải đối mặt với hình phạt và có thể bị đóng cửa vĩnh viễn.

Bị ảnh hưởng nặng nề hơn hầu hết trong đại dịch Covid-19, ngành công nghiệp giải trí về đêm của Singapore có thể mong đợi mở cửa trở lại hạn chế theo các chương trình thử nghiệm trong những tháng tới.

Theo thông cáo báo chí ngày 6 tháng 11 từ Bộ Thương mại và Công nghiệp (MTI) và Bộ Nội vụ (MHA), các chương trình thí điểm sẽ liên quan đến một số lượng nhỏ các quán bar, quán rượu, câu lạc bộ đêm, vũ trường và phòng hát karaoke.

Việc thí điểm cho các quán rượu và quán bar sẽ bắt đầu vào tháng 12 năm 2020 và kéo dài trong thời gian hai tháng, trong khi các quán karaoke và câu lạc bộ đêm sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2021 trong thời gian ba tháng.

MTI và MHA cũng bao gồm một danh sách các biện pháp quản lý an toàn nghiêm ngặt (SMM) mà các cơ sở trong chương trình sẽ phải tuân theo. Chúng bao gồm:

Đảm bảo tất cả khách hàng luôn đeo khẩu trang trừ khi đang ăn uống. Ví dụ, khách hàng phải đeo mặt nạ trên sàn nhảy hoặc khi hát

Đảm bảo không được bán rượu và phục vụ sau 22:30

Đảm bảo rằng tất cả khách hàng vào phòng hát karaoke và câu lạc bộ đêm đã được kiểm tra âm tính với Covid-19 24 giờ trước khi kết thúc hoạt động tại cơ sở giải trí về đêm

Đảm bảo camera quan sát được triển khai và kích hoạt mọi lúc, với các khu vực và phòng chung được sử dụng cho các hoạt động được khảo sát. Các bản ghi phải được lưu trữ trong ít nhất 28 ngày, để các cơ quan thực thi đánh giá thường xuyên nhằm kiểm tra việc tuân thủ các SMM.

Các chương trình thí điểm có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt mà không phải thông báo trước.

Các bộ cho biết, việc các quán karaoke và câu lạc bộ đêm chậm trễ trong tháng để bắt đầu mở cửa trở lại sẽ cho phép các cơ sở này chuẩn bị để đảm bảo khách hàng đã xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước khi vào cơ sở của họ.

MTI và MHA nói thêm rằng thời gian thí điểm dài hơn là cần thiết để đánh giá mức độ sẵn sàng mở cửa trở lại của các cơ sở như vậy, do rủi ro cao và yêu cầu SMM nghiêm ngặt hơn trong các quán karaoke và hộp đêm.

Các thí điểm sẽ được sử dụng để xác định tính khả thi và mạnh mẽ của các SMM và khả năng tuân thủ chúng của ngành công nghiệp giải trí về đêm trước khi chính phủ xem xét cho phép tiếp tục hoạt động kinh doanh về đêm.

Singapore