Vui Cười

Đây không phải là kể lại câu chuyện “Cô Bé Lọ Lem”, mà là một mẩu chuyện đàm thoại thầy trò rất đáng đọc, nó để lại cho ta nhiều bài học vô cùng…