Bạn còn có ý định ăn Thanh Long không?

798 xem

Trái cây Thanh Long là một sản vật của người dân Bình Thuận trước đây, nhưng hiện nay nhiều nơi ở phía nam đã trồng cây này

Lý do: cây này dễ trồng, mau thu hoạch mang về lợi nhuận cao

Khuyết điểm: Rất mau chín…

Nên: để xuất khẩu thì buột phải bôi thuốc kìm hãm tăng trưởng… vì nhiều khi xe chở Thanh Long từ Nam ra Bắc 2 ngày, sau đó nhiều khi chờ ở cửa khẩu nhiều ngày liền… nhưng đến tay người dùng vẫn tươi xanh

Diha

Tags